DDM BETA Pardubice
Přihlásit

Elektronická přihláška

2018/2019

Pro přihlášení dítěte (dětí) do kroužku je nutná základní registrace rodiče. Rodič pak vždy zjistí informace o přihláškách svého dítěte (svých dětí).

DDM Beta

  • 29 kroužků
  • 11 táborů a akcí
Kroužky Tábory a Akce

DDM Dubina

  • 26 kroužků
  • 5 táborů a akcí
Kroužky Tábory a Akce